Dennie van Dijk

filmmaker & motion designer

Hoe dagen we burgers in de gemeente uit

om een peiling in te vullen?

Gemeenten Noordoost Twente

Gemeente Hellendoorn

Uitleggen, informeren aanspreken en overgaan tot actie.

De burgers worden met deze 3d-animatie op een laagdrempelige manier de noodzaak getoond van de aankomende veranderingen in het Nederlandse landschap. In de 3d-animatie communiceren we dat de inwoners een duidelijke inspraak hebben en zonder hun mening de overheid zelf bepaald.

Waar komen de windturbines te staan in de gemeente? Deze animatie moet uitleggen, aanspreken, vermaken, informeren en de doelgroep leiden naar de landingspage van de peiling.

Aanpak​

Tijdens het schrijven van het script heb ik

ervoor gekozen om bij de start het probleem direct in kaart te brengen en de nodige vaktermen helder te communiceren.

Waarbij ook rekening wordt gehouden met laaggeletterde kijkers. Ook wil ik dat de kijker zich aangesproken voelt door met vragen te spelen van de voice-over. En kijker de visueel uit te nodigen door de peiling centraal in beeld te zetten en er op af te vliegen.

filmpje maken.jpg
video maken graphics.jpg