top of page

Eerst zien dan geloven?

Veel mensen willen numeriek bewijs, goedkeurig door familie en omgeving om in een "product" of behandeling te geloven. ​ Geloven in een behandeling uitsluitend gebaseerd op cijfers of sociale druk kan ook leiden tot een verlies van vertrouwen in onze eigen instincten en intuïtie. En wat als je een ​​balans te vind tussen vertrouwen en gevoel en kwantificeerbare gegevens. ​ Uiteindelijk is het aan jou om te voelen waar je lichaam omvraagt? Je leest dit bericht waarschijnlijk op je telefoon of computer. Voel even aan je lichaam of het licht of zwaar voelt om een Access Bars sessie te ontvangen van mij? Jij en je lichaam weten waar ze zijn moeten voor verbetering in je ZIJN. Uit de praktijk blijkt dat in veel relaties de partner denkt te weten wat goed is voor de ander. Echter duid dit al vaak op manipulatie omdat de partner niet teveel gedoe wil en jou liefkozend advies geeft maar wat eigelijk het makkelijkste is voor zijn/haar leven.  Jij bepaald jouw leven, niemand anders kan jou gelukkiger maken dan de keuzes die zelf maakt. Hoewel cijfers en sociale druk enige houvast kunnen bieden, zijn het uiteindelijk onze eigen subjectieve ervaringen die het meeste gewicht in de schaal leggen. 

Wetenschappelijk

96% van de deelnemers vertoonde een toename van hersenactiviteit met een frequentie van 1 Hz

(3 standaarddeviaties boven normaal). Onderzoek heeft aangetoond dat dit niveau van activiteit onze verbinding is met de universele energie die ons allemaal verenigt.

 

Dit is het morfogenetische veld, dat genezende kracht bevat. Bij 85% van de proefpersonen vertoonde het EEG een significante toename van de hersencoherentie. Grotere coherentie betekent dat meer hersengebieden met elkaar verbonden zijn en samenwerken, wat leidt tot een gevoel van eenheid. Dit positieve effect van coherentie is vergelijkbaar met de resultaten die worden bereikt door middel van geavanceerde meditatie.

 

Eén sessie was voldoende om gevoelens van depressie en angst met respectievelijk 83% en 85% te verminderen. 63% van de mensen ervoer een emotionele en/of fysieke verandering na het ondergaan van Access Bars-therapie. Hiervan meldde 42% alleen emotionele veranderingen, terwijl 40% lichamelijke veranderingen meldde.

Onderstaand een afbeelding van de invloed van een Access Bars Sessie op de hartslag (49 bpm, beats per minute). Gemeten mei 2020 bij één van onze klanten:

accessbars.png

Alle programma's gebruiken de collectieve energetische emissies rond de 10 vingertoppen. Elke vinger heeft betrekking op een sector of systeem van het lichaam, gebaseerd op 30 jaar onderzoek. Alle programmaresultaten worden cumulatief geëvalueerd voor een algemene energiebeoordeling van de studiedeelnemer. GDV-apparatuur is een waardevol hulpmiddel voor onderzoek geworden.

access bars.png

De eigenschappen van de corona, de gasontlading rond de vingertoppen, worden berekend en vertaald naar de algemene gezondheidstoestand, afhankelijk van de hoeveelheid energie die op een specifieke plek in het lichaam wordt gemeten. Hoe groter en stabieler de gebieden van de vingertopcorona (zie figuur 1), hoe coherenter en stabieler het energieveld lijkt.

 

DSI 24 Brainmapping Headgear

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zodra het ruwe EEG wordt vastgelegd door de DSI-24 en wordt omgezet in een kwantitatief EEG (QEEG), (zie afbeeldingen 3). Het wordt verwerkt via een computersoftwareprogramma genaamd Brain Dx, waardoor een spectrale vermogensanalyse wordt gemaakt of beter bekend als een sLORETA. Deze software is objectiever met hogere betrouwbaarheid en hogere gevoeligheid dan alleen het visuele onderzoek van de EEG-sporen zelf voor hersenprestaties.i Het gebruik van sLORETA zal in meer detail worden uitgelegd in het tijdschriftartikel.

access bars consciousness.png

Dit stuk hightech hoofddeksel is oorspronkelijk ontworpen voor het leger, maar is nu op de markt voor commercieel onderzoek.Het is draadloos, waardoor het onderwerp vrij kan bewegen. De GIVER droeg bijvoorbeeld de DSI-24 tijdens de Bars-sessie. De elektroden op dit unieke hoofddeksel zijn afgeschermd, net als een "kooi van Faraday" die ongewenste frequenties in de atmosfeer uitfiltert die kunnen interfereren met het vastleggen van EEG-gegevens van goede kwaliteit.

We vonden een interessante correlatie bij de hersengolffrequentie 1Hz (Hertz). Dit is de verbinding met het morfogenetische veld, onze menselijke verbinding met de universele energie die ieder van ons met elkaar verbindt. 96% van de deelnemers had een verhoogde activiteit van 1 Hz (3 standaarddeviaties boven normaal, rood, zie figuur 3). Na vele jaren van onderzoek weten we dat 3 standaarddeviaties boven normaal bij 1 Hz een verbinding is met het energieveld om ons heen en een kenmerk is dat aanwezig is wanneer een persoon ofwel een energiegenezer is of zelf helende energie ontvangt. Ons onderzoek bracht ook een interessant fenomeen aan het licht. We ontdekten dat 63% van de deelnemers aan dit onderzoeksproject een verhoogde activiteit had (3 standaarddeviaties boven normaal, rood) bij 22 Hz, zoals te zien is in figuur 3. Nadat we dit fenomeen in andere onderzoeksprojecten hadden gezien, kwamen we tot de conclusie dat dit handtekening is gerelateerd aan hogere staten van bewustzijn. In plaats van traditionele bereiken van 1-30 Hz te gebruiken, gebruikten we een groepering die vaak wordt gebruikt voor het meten van hogere bewustzijnstoestanden, waarbij twee bereiken worden gecreëerd, 15-22 Hz en 22-38 Hz. De crossover-punten van deze groepering werden duidelijk bij 22 Hz. De hersengolfactiviteit die 3 standaarddeviaties boven normaal is bij 22 Hz wordt geïdentificeerd als een hoog niveau van betrokkenheid; de hersenen zijn betrokken bij het uitzoeken van dingen. Het brengt ook een hoge complexiteit van het denken met zich mee, aangezien de hersenen nieuwe ervaringen integreren.

Figure 3 – 1 Hz and 22 Hz Example

access bars wetenschap.png

Het onderzoek dat is uitgevoerd door de eigenschappen van het Bars-proces te onderzoeken, waardoor vastzittende energie weer kan stromen, genezen en opnieuw in het lichaam kan worden uitgelijnd, biedt op dit moment een opwindend perspectief.

  • 85% van de deelnemers aan dit onderzoek had een verandering in hun QEEG-coherentie

  • 63% van de deelnemers bevond zich na ontvangst van het Bars-proces in een emotionele en/of fysieke transitie

  • Van de 63% in transitie was 42% van de deelnemers waren in emotionele transitie, terwijl 40% in een fysieke transitie zat.

 

Het is niet bekend hoe lang een overgang duurt. We weten niet in welke mate een verandering in de energiestroom de hersenen op de lange termijn beïnvloedt. Er zijn nog onbeantwoorde vragen die in dit onderzoek aan het licht zijn gekomen. Zoals, wanneer veranderingen in het energieveld van een persoon optreden en een persoon wordt geïdentificeerd als zijnde in transitie, hoe lang zijn ze in transitie voordat de energie stabiliseert? Heeft de sessie na het ontvangen van een Bars-sessie een cumulatief effect naarmate de persoon Bars-sessies blijft ontvangen? Blijven de positieve veranderingen om iemands energieveld te verbeteren verbeteren met meer Bars-sessies? Hoe lang houden de effecten van een Bars-sessie aan? Op deze vragen hopen we in de toekomst een antwoord te vinden.

 

Wij danken de deelnemers aan dit onderzoek hartelijk. Dit zijn moedige individuen die bereid zijn zichzelf onder wetenschappelijk onderzoek te plaatsen voor de verbetering van de mensheid. We willen ook de vele financiers bedanken die deze studie mogelijk hebben gemaakt. Onze dank gaat uit naar de vele mensen die betrokken waren bij de logistiek van deze studie, die ervoor hebben gezorgd dat mensen en faciliteiten beschikbaar waren op het moment en de plaats waar ze beschikbaar moesten zijn. We erkennen, met enorme dankbaarheid en respect, Gary Douglas en Dr. Dain Heer voor hun moed om het Bars-proces naar de wereld te brengen. Ons team van onderzoekers wil jullie allemaal bedanken voor het feit dat we ons welkom voelen en deel uitmaken van jullie gemeenschap!

 

REFERENTIE

1 Hughes, J.R., John, E.R. (1999). Conventionele en kwantitatieve elektro-encefalografie in de psychiatrie. Neuropsychiatrie, 11(2): 190

ACCESS CONSCIOUSNESS BARS RESEARCH 2015

Through GLOBAL NEUROSCIENCE RESEARCH FOUNDATION

By Jeffrey L. Fannin, Ph.D. Lindsay Anderson, Melissa Waterman,

MSW, Terrie Hope, Judi Stivers, Lisa Roye

Vertaald in het Nederlands:
 

INLEIDING

 

Deze “White Paper” is een overzicht van het Access Consciousness onderzoek. Dit was een zeer complex onderzoeksproject en de wetenschappelijke details worden uitgebreider uitgelegd in een gedetailleerd wetenschappelijk artikel dat wordt voorbereid voor toekomstige publicatie. Er wordt verwacht dat leden van de Access Consciousness Community de informatie in dit "Witboek" mogen gebruiken om hun cliënten en anderen die geïnteresseerd zijn in een beter begrip van de wetenschap met betrekking tot het "Bars-proces" te helpen opleiden.

 

OPMERKING: Er wordt verwacht dat de informatie die in dit "Witboek" wordt gebruikt, niet wordt gewijzigd, vervormd, verkeerd wordt voorgesteld of beweringen vertegenwoordigt die niet feitelijk zijn. U bent verantwoordelijk voor de manier waarop u deze informatie zult gebruiken voor het onderwijs en de verbetering van uw klantenkring en bedrijf.

 

ONDERDELEN VAN HET ONDERZOEK ACCESS CONSCIOUSNESS BARS

Aan het onderzoek deden zestig mensen mee. Locaties voor het verzamelen van gegevens waren in Denver, Phoenix en Houston. Degenen die vrijwilligerswerk wilden doen, registreerden zich online om deel te nemen aan dit onderzoek. Op basis van de vragen die tijdens de registratie werden gesteld, werden de respondenten toegewezen als GEVER of ONTVANGER. Om de betrouwbaarheid en validiteit van deze studie te waarborgen, werd een Institutional Review Board (IRB) gebruikt om toezicht te houden op de nauwkeurigheid van deze studie en deze goed te keuren.

 

GEBRUIKTE APPARATUUR EN SOFTWARE Het meten van de biofotonische energie van het lichaam en veranderingen in die energie vormen een belangrijk onderdeel van dit onderzoeksproject. De energiemaatregelen die in dit onderzoek zijn genomen, zijn tot stand gebracht door het gebruik van de technologie die bekend staat als Gas Discharge Visualization (GDV). -GASONTLADING VISUALISATIE (GDV) Gasontladingsvisualisatie (GDV) Elektrofotonische beeldcamera's zijn de apparaten die worden gebruikt om biofotonische energie in het lichaam te meten.

 

De GDV-camera is een hypermoderne Kirlian-camera die digitale technologie gebruikt om vingeremissies vast te leggen en te evalueren die verband houden met de energiemeridianen in de traditionele Chinese geneeskunde (TCM). De vingeropnamen zijn onderverdeeld in sectoren en elke sector vertegenwoordigt een specifiek orgaansysteem en lichaamsdeel. De sectoren worden geëvalueerd via de gepatenteerde GDV-softwaresuite van computeranalyseprogramma's en weergegeven in talloze grafieken en afbeeldingen die nuttig zijn voor het evalueren van veranderingen in de emotionele en fysieke energievelden van het lichaam.

bottom of page